Cilvēktiesību gids

Lieta

Johansson pret Somiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 6. septembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma