Cilvēktiesību gids

Lieta

Johnston un citi pret Īriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1986. gada 18. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma