Cilvēktiesību gids

Lieta

Jorgic pret Vāciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 12. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma