Cilvēktiesību gids

Lieta

Jurijs Dmitrijevs pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 2. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma