Cilvēktiesību gids

Lieta

Kӧnig pret Vāciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1979. gada 29. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma