Cilvēktiesību gids

Lieta

K. un T. pret Somiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2001. gada 12. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma