Cilvēktiesību gids

Lieta

Kadiķis pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 4. maijs

Fakti

Pieteicējs Kadiķa kungs tika ievietots policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Viņam izolatora kamera bija jādala ar četrām vai piecām citām personām. Tur bija tikai viena koka guļamlāva, kuru nācās dalīt visiem aizturētajiem. Koka guļamlāvai nebija matrača un aizturētajiem netika izsniegta gultas veļa.

Sūdzība

Kadiķa kungs sūdzējās, ka viņa aizturēšanas apstākļi pārkāpa necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegumu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegums ir absolūts, neatkarīgi no aizturētā uzvedības vai citiem apstākļiem. Tādēļ noziegums, par kuru pieteicējs bija aizturēts, nebija būtisks, izskatot viņa sūdzību saskaņā ar 3. pantu. Tiesa atgādināja, ka valstij jānodrošina, ka persona tiek turēta tādos apstākļos, kas ir savienojami ar cilvēka cieņu. Izvērtējot, vai attieksme ir “pazemojoša”, tiesai jākonstatē, vai attieksmes mērķis ir bijis attiecīgo personu pazemot un graut viņa pašvērtību un vai konkrētajos apstākļos šāda attieksme negatīvi un nesavienojami ar Konvencijas 3. pantu ietekmēja personību.  Tiesa arīdzan norādīja, ka tas, ka pazemošana netiek konstatēta kā mērķis, neizslēdz pazemojošu attieksmi.

Konkrētajā lietā Kadiķa kungam vajadzēja dalīt šauru koka guļamlāvu ar trim vai četrām citām personām, kas nozīmēja, ka aizturētajiem vajadzēja vienam pie otra gulēt ļoti cieši blakus. Netika izsniegta gultas veļa, kā arī segas. Tiesa novērtēja šādu attieksmi par nesavienojamu ar cilvēka cieņu. Tādēļ gultas veļas trūkums savienojumā ar citiem nepiemērotiem apstākļiem kamerā pārkāpa Konvencijas 3. pantā noteikto pazemojošas attieksmes aizliegumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma