Cilvēktiesību gids

Lieta

Kalanke, Lieta C-450/93

Eiropas Savienības Tiesa
1995. gada 17. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma