Cilvēktiesību gids

Lieta

Kamasinski pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1989. gada 19. decembris

Fakti

Pieteicējs Kamasinski kungs bija Amerikas Savienoto Valstu pilsonis, kurš tika apsūdzēts par krāpšanu Austrijā. Viņš nerunāja vācu valodā. Ne apsūdzība, ne spriedums viņam netika iztulkoti angļu valodā, un tulks tikai daļēji tulkoja tiesas sēdes.

Sūdzība

Kamasinski kungs sūdzējās par oficiālo dokumentu rakstveida tulkojumu trūkumu un nepienācīgu tulkojumu mutvārdu procesā, tādā veidā pārkāpjot viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību neattiecas tikai uz mutvārdu procesu tiesā, bet arī uz dokumentāliem lietas materiāliem un pirmstiesas procesu. Tomēr nepastāv prasība nodrošināt visu lietā esošo rakstveida pierādījumu vai oficiālo dokumentu rakstisku tulkojumu. Piedāvātai tulka palīdzībai jābūt atbilstošai un tādai, kas ļautu apsūdzētajam iepazīties ar viņa lietu un viņš varētu sevi aizstāvēt, jo īpaši, lai viņš varētu tiesai pastāstīt savu notikumu versiju. Attiecībā uz apsūdzības rakstisku tulkojumu Tiesa norādīja, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai apsūdzētais tiktu iepazīstināts ar apsūdzību, bet nepastāv pienākums izsniegt rakstisku šī dokumenta tulkojumu.

Tā kā konkrētajā gadījumā Kamasinski kungs tika informēts par lietas faktiskajiem apstākļiem vairākās nopratināšanās un viņam tika mutiski iztulkota apsūdzība tiesas sēdē, Tiesa nekonstatēja pārkāpumu tajā aspektā, ka apsūdzība nebija iztulkota rakstiski. Kamasinski kungs nekad nesūdzējās par mutiskā tulkojuma kvalitāti tiesas sēžu laikā, un viņš pat varēja iesniegt dažādus paziņojumus tiesas sēžu laikā. Tādēļ Tiesa nekonstatēja, ka Kamasinski kungs tulkojuma trūkuma dēļ nebija spējīgs saprast procesa norisi. Tiesa arī nosprieda, ka pārkāpums nav konstatējams faktā, ka Kamasinski kungam netika izsniegts sprieduma rakstisks tulkojums, secinot, ka mutisku paskaidrojumu sniegšanas rezultātā viņš pienācīgi varēja saprast spriedumu un tā pamatojumu, lai varētu ar sava aizstāvja palīdzību pārsūdzēt spriedumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma