Cilvēktiesību gids

Lieta

Karhuvaara un Iltalehti pret Somiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2004. gada 16. novembris

Fakti

Pieteicēji bija izdevēja kompānija Kustannusosakeyhtiö Iltalehti un izdevēja kompānijas galvenais redaktors Karhuvaara kungs. Vienā no izdevēja kompānijas laikrakstiem tika publicēti vairāki raksti par kriminālprocesu, kas bija saistīts ar A.kunga, kurš bija Somijas Parlamenta locekles A.kundzes vīrs, dzēruma stāvoklī saceltām nekārtībām. A.kundzes vārds un būtiskas viņas dzīves detaļas arī bija minētas rakstos un televīzijas programmā. A.kundze iesniedza tiesā prasību pret pieteicējiem par viņas privātuma pārkāpšanu. Karhuvaara kungs tika notiesāts par privātuma pārkāpšanu īpaši smagos apstākļos (jo A. Kundze bija Parlamenta locekle), un viņam tika piespriests samaksāt kaitējuma atlīdzību.

Sūdzība

Pieteicēji apgalvoja, ka ir pārkāptas viņu tiesības uz izteiksmes brīvību sakarā ar viņu notiesāšanu un lēmumu, kas viņiem uzlika par pienākumu samaksāt kaitējuma atlīdzību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pieteicēju izteiksmes brīvība tikusi pārkāpta, jo šāds ierobežojums nav bijis nepieciešams.

Tiesa atzina, ka:

Pieļaujamās kritikas robežas ir plašākas attiecībā uz politiķiem. A.kundzei kā politiķei nācās samierināties ar preses brīvību vairāk kā „parastam pilsonim”.

Lai arī ziņojuma priekšmets nebija tieši saistīts ar politiskajiem jautājumiem vai A.kundzi kā politiķi, sabiedrības tiesības būt informētai tiek paplašinātas arī uz publisku personu privātās dzīves aspektiem. Turklāt: 

  • Raksti nesaturēja nekādus apgalvojumus, ka A.kundze būtu bijusi iesaistīta notikumos, kas saistīti ar A.kunga notiesāšanu, kā arī nekādus citus pieņēmumus saistībā ar A.kundzi.
  • Nekādas A.kundzes privātās dzīves detaļas netika minētas, izņemot to, ka viņa bija precējusies ar A.kungu, kas jau bija sabiedrībai zināms.
  • Netika izteikta nekāda kritika attiecībā uz A.kundzi.
  • Netika apgavots, ka publikācija saistībā ar kriminālprocesu pret A.kungu jebkādā veidā iespaidotu A.kundzes runas brīvību vai tā varētu ierobežot brīvas parlamentāras debates.
  • Publicētie raksti nebija pirmie raksti, kas atklāja A.kundzes identitāti saistībā ar kriminālprocesu. 
  • Nepastāvēja pierādījumi par faktu sagrozīšanu vai pieteicēju negodprātību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma