Cilvēktiesību gids

Lieta

Kearns pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 10. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma