Cilvēktiesību gids

Lieta

Kempers pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1995. gada 6. septembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma