Cilvēktiesību gids

Lieta

Kervanci pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 4. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma