Cilvēktiesību gids

Lieta

Komisija pret Vāciju, Lieta C-248/83

Eiropas Savienības Tiesa
1985. gada 21. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma