Cilvēktiesību gids

Lieta

Kontrovà pret Slovākiju

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2007. gada 31. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma