Cilvēktiesību gids

Lieta

Kornakovs pret Latviju

(Ieslodzījuma vietas – ģimenes apmeklējumi)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 15. jūnijs

Fakti

Pieteicējs Kornakova kungs atradās apcietinājumā, kamēr tiesā tika iztiesāta viņa lieta. Pats pieteicējs un daži viņa ģimenes locekļi nosūtīja tiesnesim, kurš izskatīja lietu, lūgumus apmeklēt pieteicēju cietumā. Divu gadu laikā šāds lūgumus tika apmierināts tikai vienu reizi, ļaujot apmeklējumu viņa mātei un brālim. Visi citi apmeklējumu lūgumi tika atteikti, tiesnesim vienkārši uzspiežot uz lūguma atzīmi “Atteikts” bez jebkādu pamatojumu sniegšanas.

Sūdzība

Kornakova kungs sūdzējās, ka aizliegums satikt savu ģimeni pārkāpa viņa tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka nacionālajām iestādēm ir jāpalīdz ieslodzītajiem  uzturēt kontaktus ar saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem. Tiesa konstatēja, ka laikā, kad viņa māte bija izteikusi pirmo lūgumu apciemot savu dēlu, Kornakova kungs bija apcietinājumā pavadījis jau vairāk kā trīs gadus. Tiesa uzskatīja, ka tikai īpaši apstakļi var būt par pamatu pilnīgam ģimenes locekļu apmeklējumu aizliegumam pēc tik ilga izolācijas laika. Tomēr tiesnesis nesniedza nekādu pamatojumu saviem lēmumiem par atkārtotu lūgumu noraidīšanu. Tādēļ Tiesa uzskatīja, ka ir tikušas pārkāptas Kornakova kunga tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma