Cilvēktiesību gids

Lieta

Kornakovs pret Latviju

(Ieslodzījuma vietas – korespondences privātums)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 15. jūnijs

Fakti

Pieteicējs Kornakova kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Cietuma amatpersonas atvēra viņam adresētu Tiesas vēstuli.

Sūdzība

Kornakova kungs sūdzējās, ka viņam adresētas vēstules atvēršana pārkāpa viņa tiesības uz saraksti.

Tiesas secinājumi

Tiesa konstatēja, ka likums, kas pieļāva cietuma amatpersonām uzraudzīt ieslodzīto saraksti, pieļāva šo uzraudzību vispārīgi, nenosakot situācijas vai neparedzot nosacījumus, tādus kā ilgums, kādā šāda uzraudzība veicama. Tiesa atzīmēja, ka korespondences uzraudzīšana ir pieļaujama tikai izņēmuma situācijās, un šīs situācijas ir jānosaka ar likumu. Ņemot vērā, ka Latvijas likums neparedzēja ne ierobežojumus vai nosacījumus amatpersonu tiesībām kontrolēt ieslodzīto korespondenci, ne efektīvus līdzekļus apstrīdēt šādas kontroles nepieciešamību, Tiesa secināja, ka Latvijas likumam pietrūka “likuma” skaidrības Konvencijas izpratnē. Tā kā iejaukšanos Kornakova kunga tiesībās uz saraksti neparedzēja likums, Tiesa konstatēja šo tiesību pārkāpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma