Cilvēktiesību gids

Lieta

Kremzow pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1993. gada 21. septembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma