Cilvēktiesību gids

Lieta

Kroon pret Nīderlandi

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1994. gada 27. oktobris

Fakti

Pirmajai pieteicējai Kroon kundzei piedzima bērns, kura bioloģiskais tēvs bija otrs pieteicējs Zerrouk kungs, kamēr viņa joprojām bija oficiāli precējusies ar citu vīrieti M’Hallem-Driss kungu, ar kuru gan viņa vairs nedzīvoja kopā jau vairākus gadus. Saskaņā ar likumu M’Hallem-Driss kungs tika reģistrēts kā bērna tēvs. Kroon kundze un Zerrouk kungs lūdza Dzimšanas reģistru atļaut Kroon kundzei iesniegt paziņojumu, ka M’Hallem-Driss kungs nebija bērna tēvs, un tādējādi darīt iespējamu Zerrouk kungam atzīt bērnu par savu. Nacionālais likums tajā laikā nepieļāva mātei iesniegt šādu paziņojumu, tādēļ ne reģistrs, ne nacionālās tiesas vēlākā procesā to neļāva izdarīt.

Sūdzība

Pieteicēji apgalvoja, ka fakts, ka Kroon kundze nevarēja iesniegt Dzimšanas reģistrā ziņojumu, ka M’Hallem-Driss kungs nav bērna tēvs, un tādējādi Zerrouk kungs nevarēja atzīt bērnu par savu, pārkāpa viņa tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka starp bērnu un Zerrouk kungu pastāvēja saikne, kas bija uzskatāma par ģimenes dzīvi. To neapstrīdēja ne kāda puse, ne nacionālās iestādes. Tālāk Tiesa norādīja, ka “tiesības” uz “ģimenes dzīvi” paredz, ka bioloģiskā un sociālā realitāte ir pārāka pār legālo prezumpciju, kura šajā lietā ir pretēja gan konstatētajiem faktiem, gan iesaistīto personu paustajai gribai.

Tā kā valsts nebija paredzējusi iespēju, kā Zerrouk kungs varētu tikt juridiski atzīts par bērna tēvu, valsts nebija izpildījusi savu pozitīvo pienākumu atļaut noformēt ģimenes attiecības starp Zerrouk kungu un viņa bērnu cik ātri un efektīvi iespējams. Tādēļ Tiesa konstatēja Pieteicēja tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi, ko aizsargā Konvencijas 8.pants, pārkāpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma