Cilvēktiesību gids

Lieta

Kucera pret Slovākiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 17. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma