Cilvēktiesību gids

Lieta

Kuppinger pret Vāciju (Nr.2)

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2015. gada 15. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma