Cilvēktiesību gids

Lieta

Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH pret Austriju Nr.2

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 19. jūnijs

Fakti

Pieteicēji, divas Austrijas dienas avīzes, publicēja identitāti, ģimenes detaļas un fotogrāfijas, atklājot bērna, kura vecāki cīnījās par viņa aizgādības tiesībām, sāpes un izmisumu. Pēc mātes sūdzības nacionālās tiesas uzlika par pienākumu laikrakstiem samaksāt kompensāciju ģimenei par privātuma pārkāpumu.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās par to, ka spriedumi, kas uzlika par pienākumu viņiem maksāt kompensāciju, pārkāpa viņu izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka Austrijas tiesas nebija pārkāpušas pieteicēju izteiksmes brīvību, jo tiesas aizsargāja bērna privāto dzīvi un šis ierobežojums tika atzīts par samērīgu.

Tiesa secināja, ka:

Iejaukšanās bija noteikta ar likumu un tai bija leģitīms mērķis – citu indivīdu reputācijas un tiesību uz privāto dzīvi aizsardzība.

Bērns un viņa vecāki nebija publiskas figūras, un viņi publiskajā diskusijā neiesaistījās labprātīgi.

Viņu identitātes atklāšana nebija vajadzīga, lai raisītu sabiedriskās domas apmaiņu par aizgādības lēmumu atbilstošu izpildi.

Bērna fotogrāfiju publicēšana ar vienīgo mērķi, lai apmierinātu atsevišķu lasītāju interesi, neveica nekādu ieguldījumu sabiedrības vispārīgo interešu diskusijā.

Fakts, ka avīzes bija publicējušas daudz rakstu un fotogrāfiju ar bērnu, un tie bija pieejami plašai sabiedrībai, padarīja iejaukšanos bērna privātajā dzīvē vēl jo spēcīgāku.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma