Cilvēktiesību gids

Lieta

L. H. pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 29. aprīlis

Fakti

Pieteicējas L.H. kundzes dzemdību laikā ārsts veica sterilizāciju bez viņas piekrišanas. L.H. kundze uzsāka tiesvedību pret slimnīcu. 7 gadus pēc L.H. kundzes dzemdībām slimnīca pieprasīja Medicīnas aprūpes un darbspēju ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekciju (MADEKKI) novērtēt L.H. kundzes medicīniskās ārstēšanas, ko viņa saņēma slimnīcā, kvalitāti. MADEKKI uzsāka izmeklēšanu un ievāca pieteicējas medicīniskos datus no 3 dažādām slimnīcām. Vēlāk MADEKKI nāca klajā ar ziņojumu, ka neviens likums nav ticis pārkāpts L.H. kundzes dzemdību laikā.

Sūdzība

L.H. kundze sūdzējās, ka MADEKKI veiktā izmeklēšana pārkāpa viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka MADEKKI izmeklēšana netika veikta saskaņā ar likumu, un tādēļ pieteicējas tiesības uz privāto dzīvi ir tikušas pārkāptas.

Tiesa konstatēja, ka:

Nacionālais likums bija formulēts pārāk vispārīgās frāzēs, proti, tas nekādā veidā nenoteica privāto datu apjomu, kuru var ievākt MADEKKI.

Pieteicējas medicīnisko datu vākšana notika septiņus gadus pēc pieteicējas sterilizācijas, tādējādi šī ilgstošā kavēšanās radīja jautājumu, vai dati bija (joprojām) atbilstoši.

Pieteicēja nekad nebija tikusi informēta un nekad nebija piekritusi, ka viņas medicīnas datus ievāc un apstrādā MADEKKI.

Pieteicējas medicīniskie dati tika vākti bez šķirošanas, iepriekš nevērtējot, vai ievāktie dati būs “potenciāli izšķiroši”, „atbilstoši” vai “svarīgi”.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma