Cilvēktiesību gids

Lieta

L.L. pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 10. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma