Lagerblom pret Zviedriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 14. janvāris

Fakti

Pieteicējs Langerblom kungs bija somu tautības, kuru apsūdzēja par vairākiem noziegumiem Zviedrijā, kur viņš dzīvoja, tai skaitā, par braukšanu dzērumā un uzbrukumu atbildību pastiprinošos apstākļos. Advokāts H., kurš nerunāja somu valodā, tika nozīmēts Langerblom kungam kā valsts nodrošināts aizstāvis. Notika vairākas tiesas sēdes un dažās no tām Langerblom kungs pieprasīja, lai H. tiktu nomainīts ar advokātu S., jo tad pieteicējs varētu komunicēt somu valodā. Langerblom kunga lūgums tika noraidīts, jo tiesa uzskatīja, ka advokāta maiņai nav uzrādīti pietiekami iemesli.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņam netika piešķirtas tiesības uz aizstāvību, ko nodrošinātu advokāts, ar kuru viņš varētu sazināties somu valodā, tādējādi, pārkāpjot viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka apsūdzētā, kurš nevar saprast vai runāt valodā, kuru lieto tiesas sēdē, tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, attiecas arī uz visiem dokumentiem vai paziņojumiem kriminālprocesā, kurus apsūdzētajam nepieciešams saprast, lai apsūdzētais saprastu tiesvedības valodu, tādējādi baudot tiesības uz taisnīgu tiesu. Sniegtajai tulka palīdzībai jābūt tādai, lai apsūdzētais varētu izprast savu lietu un aizstāvēt sevi, jo īpaši, lai varētu tiesai paust savu nostāju par notikumiem. Tā kā Langerblom kungs konkrētajā lietā bija atzinis, ka viņš nedaudz runā zviedriski, Tiesa nevarēja konstatēt, ka viņš bija tik nespējīgs, ka nemaz nebūtu varējis sazināties ar H. vai viņu saprast. Sekojoši tā arī konstatēja, ka tulkošana no zviedru uz somu valodu un otrādi tika nodrošināta visās tiesas sēdēs, un viņš varēja iesniegt dokumentus tiesai somu valodā. Tādējādi, Tiesa secināja, ka Langerblom kungs bija spējīgs efektīvi piedalīties viņa tiesas procesā un ka kriminālprocess, kopumā ņemot, nevarēja tikt uzskatīts par netaisnīgu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024