Cilvēktiesību gids

Lieta

Lavents pret Latviju

(Taisnīga tiesa - neatkarīga un objektīva tiesa)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2002. gada 28. novembris

Fakti

Pieteicējs Laventa kungs tika tiesāts par krāpnieciskām darbībām saistībā ar tā laika lielāko banku Latvijā “Banka Baltija”. Tiesvedības laikā viņš pieteica noraidījumu viņa tiesas procesa tiesas sastāva prekšsēdētājai. Viens no sastāva tiesnešiem piekrita, ka priekšsēdētājai tik tiešām sevi jāatstata. Pēc prokurora protesta iesniegšanas Augstākā tiesa atcēla šo spriedumu procesuālu pārkāpumu dēļ, norādot, ka lūgums ir vēlreiz jāizskata citiem tiesnešiem nekā tiem, kas pieņēmuši apstrīdēto lēmumu. Lieta tika nosūtīta atpakaļ uz apgabaltiesu, kur tie paši tiesneši lēma, ka tiesnesi, kas iepriekš atstatīta no lietas, nevar aizkavēt iztiesāt lietu. 

Sūdzība

Laventa kungs cita starpā sūdzējās, ka tiesa, kas iztiesāja viņa lietu, nebija izveidota saskaņā ar likumu, kā rezultātā viņa tiesības uz taisnīgu tiesu tikušas pārkāptas. 

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka tiesa vienmēr jāizveido saskaņā ar likumu, savādāk tā nav likumīga lemt indivīdu lietas. Tiesa norādīja, ka ne tikai likums, kas nosaka tiesas izveidi un kompetenci, bet arī juridiskie noteikumi, kas saistīti ar tiesnešu, kas iztiesā lietu, piedalīšanās likumību, ir jāņem vērā. Tie aptver likumīgos pamatus tiesnešu noraidīšanai. Latvijas likums paredzēja, ka, ja lēmumu atceļ augstākās instances tiesa, tiesneši, kas pieņēmuši konkrēto nolēmumu, nevar vairs iztiesāt šo lietu. Tā kā apgabaltiesas tiesneši nebija ievērojuši šo noteikumu, Tiesa sprieda, ka tiesas sastāvs lietā nebija izveidots saskaņā ar likumu un tādējādi tika konstatēts tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.  

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma