Cilvēktiesību gids

Lieta

Lēmums Nr. 338/14

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2014. gada 24. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma