Cilvēktiesību gids

Lieta

Lēmums Nr. SKC - 515

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2007. gada 23. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma