Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2000-08-0109

Satversmes tiesa
2001. gada 13. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma