Satversmes tiesa
2001. gada 13. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma