Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2001-02-0106

Satversmes tiesa
2001. gada 26. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma