Satversmes tiesa
2001. gada 26. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma