Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2001-08-01

Satversmes tiesa
2002. gada 17. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma