Satversmes tiesa
2002. gada 20. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma