Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2001-17-0106

Satversmes tiesa
2002. gada 20. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma