Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2002-04-03

Constitutional court of the Republic of Latvia
2002. gada 22. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma