Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2002-20-0103

Satversmes tiesa
2003. gada 23. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma