Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2003-02-0106

Satversmes tiesa
2003. gada 5. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma