Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2003-03-01

Satversmes tiesa
2003. gada 27. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma