Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2003-05-01

Satversmes tiesa
2003. gada 29. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma