Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2003-08-01

Satversmes tiesa
2003. gada 6. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma