Satversmes tiesa
2003. gada 18. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma