Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2003-12-01

Satversmes tiesa
2003. gada 18. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma