Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2003-22-01

Satversmes tiesa
2004. gada 26. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma