Satversmes tiesa
2004. gada 5. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma