Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2004-04-01

Satversmes tiesa
2004. gada 5. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma