Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2004-16-01

Satversmes tiesa
2005. gada 4. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma