Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2005-07-01

Latvijas Republikas Satversmes tiesa
2005. gada 17. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma