Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2005-08-01

Satversmes tiesa
2005. gada 11. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma