Satversmes tiesa
2005. gada 11. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma