Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2005-17-01

Satversmes tiesa
2006. gada 6. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma