Satversmes tiesa
2006. gada 2. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma