Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2006-07-01

Satversmes tiesa
2006. gada 2. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma