Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2006-28-01

Satversmes tiesa
2007. gada 11. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma