Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2007-15-01

Satversmes tiesa
2008. gada 12. februārī

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma