Satversmes tiesa
2008. gada 12. februārī

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma