Cilvēktiesību gids

Lieta

Lieta Nr. 2007-22-01

Satversmes tiesa
2008. gada 2. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma