Lieta Nr. 2007-24-01

Satversmes tiesa
2008. gada 9. maijs

Fakti

Sodu izpildes kodekss paredzēja, ka ieslodzīto korespondences izdevumus ar tiesām un starptautiskām institūcijām sedz valsts.

Sūdzība

Pieteicējs Klopcova kungs sūdzējās, ka tikušas pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu, jo likums neparedz viņam iespēju par brīvu sūtīt vēstules valsts administratīvām insitūcijām administratīvā procesa ietvaros.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka valstij ir pienākums nodrošināt, lai ieslodzītajam, ja nepieciešams, tiek nodrošināta pieeja tiesai. Tas nozīmē, ka pieeja tiesai nevar būt atkarīga tikai no personas finansiālās situācijas. Tādēļ pienākums nodrošināt pieeju tiesai sevī ietver valsts pienākumu segt korespondences izmaksas ar tiesu, ja tas nepieciešams.

Attiecībā uz konkrēto situāciju Tiesa atzīmēja, ka pirms tiek iesniegts pieteikums administratīvajā tiesā, ieslodzītajam bija pienākums arī iesniegt iesniegumu valsts iestādē. Ja ieslodzītajam pietrūka naudas līdzekļu iesnieguma nosūtīšanai, viņa pieeja tiesai bija ierobežota. Tādējādi, ja pieteicējs nevarēja atļauties sūtīt vēstules valsts institūcijām, atteikums tās nosūtīt bez maksas pārkāpa pieteicēja tiesības uz taisnīgu tiesu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023